The Film Catalogue
Assembly

Assembly

Drama | Chinese | 122 minutes

보병 중대

Huayi Brothers International Limited


캐스트 & 크루

Director

Xiaogang Feng

Producers

Zhonglei Wang, Zhongjiun Wang

Writer

Heng Liu

Cast

Fan Liao, Chao Deng, Han Yu Zhang, Yan Tang


예고편

youtube.com/watch?v=ib1rWkxI3qA


개요

View Website


완료 연도

2007


Share